Sabtu, 20 Oktober 2012

HAJI 1433 / 2012


DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA MENGASIHANI
S E L A M A T   M E N U N A I K A N    H A J I  
1433 / 2012

 

AL-HAMDULILLAH, kesyukuran yang sesempurna mungkin kehadrat ALLAH SWT yang berfirman, bermaksud : " Dan serulah kepada umat manusia supaya mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kerumah Tuhan mu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang datang dari berbagai jalan dan segenap tempat yang jauh " 

Selawat dan salam kehadrat junjungan Rasulullah SAW yang dengan rahmat-Nya baginda menunjukkan  kesempurnaan manasik haji kepada umat akhir zaman ini dan juga  kepada para sahabat R.hu anhum ajma'ien dan kepada para pengikut baginda yang memperjuangkan kesucian al-Islam hingga ke akhir zaman. 

Firman Allah SWT yang bermaksud : " Dan ALLAH meWAJIB kan manusia mengerjakan ibadat HAJI dengan mengunjungi baitulLAH iaitu bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang [ kufur engkar kewajipan HAJI ] maka sesungguhnya ALLAH Maha Kaya ( tidak berhajatkan sesuatu pun )  dari makhluk sekelian alam " Ayat 79 Surah Aali Imran.

Saya selaku Pengerusi Pembinaan Masjid Uthmani, " Dengan nama Allah SWT " mengucapkan SELAMAT MENUNAIKAN FARDHU HAJI 1433 bagi umat Islam yang kini berada di Tanah Suci Makkah al-Mukarramah dengan doa dan harapan seperti anda semua bakal haji.... haji MABRUUR "

Seorang hamba hanya tahu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuannya, ALLAH SWT.  Begitulah kerja-kerja haji. Dari kefahaman yang jelas tentang matlamat hidup dan pengabdian.  Bergerak kepada pengukuhan hati dengan niat mencari redhaNYA.   Pengumpulan harta berupa RM yang merupakan pengorbanan tertinggi kerana menghabiskan harta dalam keadaan penuh sedar bahawa harta itu boleh juga untuk digunakan kepada selain dari ke Mekah.   Itulah pengorbanan.

Selamat  Mengunjungi Padang Arafah

Selamat Menghayati Wukuf

Selamat Menuntut MABRUR Dalam Kehidupan Insan


Terima kasih kerana mengunjungi MASJID UTHMANI  
Dari saudara anda dijalan ALLAH,
FIKRI BIN AWANG PENGERUSI PEMBINAAN MASJID UTHMANI