Sabtu, 20 Mac 2021

kita dan kemodenan kini


Kini dikatakan dunia moden. Orang yang paling layak mengerti dan memahami makna moden dan persekitaran yang berkaitan ialah mereka yang telah matang dan berhadapan dengan  secara langsung perubahan.  Lebih tepat ialah jika individu tersebut terlibat secara  langsung dengan penciptaan permodenan.